Mladí hasiči v obci KŘEČ                     


 

Naše akce

 

 

Silvestrovský výstup na Svidník     (31.12.2008)

Ještě než všichni začali slavit konec roku, je tu silvestrovský pochod na Svidník. Ten letošní byl mrazivý, ale to účastníkům v pochodu nezabránilo. Opět v hojném počtu jak dospělých, tak i dětí, jsme vyrazili ve smluvenou hodinu. Na vrcholu Svidníka čekal na všechny účastníky pochodu horký čaj a pro děti i spousta soutěží a dobrot. Poté se každý dle svého uvážení vracel ke svému domovu. Večer čekal na všechny krásný ohňostroj, který je rok od roku krásnější a delší. Je vidět, že i v této oblasti se organizátoři rok od roku lepší.

 

Valná hromada     (22.11.2008)

Letošní valná hromada byla první veřejná ve své historii, a to díky sloučení s oslavou 650 let výročí založení obce. Klasický průběh valné hromady opět doplňovala projekce z celoroční činnosti MH. A bylo se na co dívat. Nechybělo ani chutné občerstvení a hudba k tanci. Po skončení valné hromady následovalo starostovo zhodnocení naší činnosti. Poté pro všechny přítomné starosta připravil téměř hodinovou přednášku o historii obce a přednesl i několik zajímavých akcí do budoucnosti.

 

Dětský karneval     (16.2.2008)

Karneval opět předčil předchozí ročníky, a to co do návštěvnosti, tak i úrovní. Již několik zpestřuje program paní Vránková se svými svěřenkyněmi vystoupením aerobiku. Rok od roku se děvčata lepší. Vymýšlet nové a nové soutěže dá také spoustu práce. Nejvíce ale všechny zaujme bohatá tombola, kde se stávají hlavními cenami elektronické vymoženosti. Důležité ale je, aby všichni odcházeli spokojeni a to se daří.

 

Silvestrovský pochod     (31.12.2007)

Jako každoročně jsme se sešli u místní autobusové zastávky Křeč, abychom vyrazili k pochodu na Svidník. Když jsme se všichni sešli, vyrazili jsme směrem k rozhledně na nedaleký Svidník. Cestou nás překvapila sněhová vánice, při které se nám velice špatně pokračovalo. Cestou jsme se zastavili pod kopcem Svidník, abychom nasypali lesní zvěři krmení. Na vrcholu Svidníka už nás čekali občané z Černovic. Pro děti byly připravené soutěže za sladké odměny. Také každý člověk, který se výstupu zúčastnil dostal novoročenku a prskavku. Lidem, který byla zimase mohli občerstvit teplým čajem, který donesli občané Černovic. Okolo 18:00 hodiny byl velký křečský ohňostroj, který si nechal ujít málokdo. Tato akce se nám velice líbila a již se těšíme na příští rok.

 

Soutěž ve stolním tenise     (29.12.2007)

Dne 29.12. proběhla velká soutěž mezi třemi kategoriemi ve stolním tenise. První kategorie byla "Děti", druhá "Dospělí" a ve třetí kategorii hráli mladší proti starším. Tato soutěž probíhala v místním sále v naší obci  Křeč. V kategorii "Děti"  vyhrál 1. místo Petr Sváček. 2. místo obsadil Josef Vítů a 3. místo získal Martin Vítů. V kategorii "Dospělí" vyhrál 1. místo Jiří Daněk, 2. místo obsadil Petr Dvořáček a 3. místo získal Petr Sváček. Této soutěže se zúčastnilo velké množství soutěžících i diváků, jež hodnotili tento turnaj velice pozitivně.

 

Výroční valná hromada     (24.10.2007)

Letošní valná hromada měla oproti minulým ročníkům opět o něco slavnostnější nádech. Hodnotily se výsledky za uplynulý rok a tudíž bylo co hodnotit. Finanční stránka sboru se opět vylepšila díky povedeným akcím a vzrůstajícím cenám druhotných surovin. Proběhlo také předání stužek za získání odbornosti "Hasič II. stupně". Dále pak probíhalo zhodnocení činnosti mládeže. Nechyběla opět ani projekce z krajské soutěže v Petrovicích. Přítomný předseda odborné rady mládeže pan Smetana vyzdvihl práci s mládeží a pogratuloval nám k dosaženým výsledkům. Po oficiální části naší schůze následovala volná zábava za doprovodu kapely "Přespolanka".

 

Výlet "KART ARENA" Brno     (1.7.2007)

Za dosažené výsledky ve kře PLAMEN, ale i v okresní a krajské lize, jsme za podpory sponzorů vyrazili do Brna. Náš výlet byl nasměrován na motokárovou trať. První obavy z řízení těchto vozidel se rozplynuly hned po prvním kole a poté začaly pravé závody. Po prvních zajížďkách byli všichni nadšeni, a tak následoval ještě další dvě kola. Poté jsme zašli do jedné výborné restaurace na oběd, zde následovalo vyhodnocení tří nejlepších pilotů z kategorií chlapců a děvčat. Po výborném obědě jsme ještě chvíli poseděli a poté nabrali zpáteční směr.

 

Výlet do Židovského muzea     (28.4.2007)

 

V ranních hodinách jsme vyjeli autobusem do Prahy do Židovského muzea. Po příjezdu namísto jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se šla podívat na dílnu a druhá skupina šla na přednášku. V dílně jsme se dále rozdělili na 5 skupin a každý z nás dostal samostatnou práci, kterou jsme poté předváděli našim kamarádům. Po 1,5 hodině jsme se vystřídali. Na přednášce, kde nám přednášela paní o historii muzea, nás to příliš nebavilo.Po té jsme se šli podívat do Staronové synagogy.

Po prohlídce jsme nastoupili do autobusu a vydali se na zpáteční cestu.

Tento výlet se nám velice líbil a po celou dobu nám přálo i počasí.

 

Fotbal v Obratani     (10.3.2007)

 

Protože zimní čas fotbalu příliš nepřeje, jezdíme si ho zahrát do tělocvičny nacházející se v nedaleké Obratani. Vyrážíme každou středu v 18:00 a dvě hodiny jsou vyhrazeny pro naše mladé fotbalisty.

 

Dětský karneval 2007     (17.2.2007)

 

Letošní ročník dětského karnevalu opět úspěšně navázal na předchozí ročníky. Vystoupení skupiny aerobiku z nedalekých Černovic pod vedením paní Vránkové zahájilo odpolední program karnevalu. Po předvedení tanečního umění všech děvčat vystoupil kouzelník z Tábora. Dále následovali zábavné hry a soutěže pro jednotlivce i skupiny. Celé odpoledne nás provázela pěkná hudba.

Na tomto karnevalu přišlo spousty masek, ale i diváků z řad rodičů, ale i prarodičů. Byla zde i možnost koupě tomboly ve které byl hlavní cenou mobilní telefon.

Po ukončení karnevalu se rozhazoval plný košík bonbónů a každý odcházející si na památku mohl vzít balónek jakékoliv barvy.

 

Výlet na Temelín   (3.2.2007)

 

Po ukončení Bechyňské soutěže jsme se vydali na výlet do Temelína. Na místo jsme přijeli okolo druhé hodiny odpolední. Po následném fotografování jsme šli na návštěvu informačního centra neboli zámečku. V 3D sále nám pouštěli filmy o jaderné elektrárně. Temelín. Na konci projekce jsme obdrželi informační materiály týkající se této elektrárny.

 

Lyžování    (28.1.2007)

 

Po obědě jsme se vydali na nedalekou sjezdovku ve Křeči. Na cestu jsme se museli hodně obléknout, protože cestou je vždy silný vítr a sněhová vichřice. Na kopci obouváme boty, lyže a snowboardy a „FRČÍME“ z kopce dolů.

Dole pod kopcem se nachází bouda s občerstvením. Po následném občerstvení čekáme na rolbu, která nás vyveze nahoru na kopec.

Takto jsme jezdili pouhé 2 dny, neboť tento rok bylo hodně málo sněhu. Přijeli také lidé z ostatních měst a vesnic.

Všem zúčastněným se lyžování moc líbilo a doufáme, že letošní zimu bude více sněhu a tím více příležitostí k lyžování.

 

 

 

 

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED YOURDOMAIN.COM

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates